Säbybäcken

Längs Säbybäcken finns en bra vandringsled. Längs bäckens nedre del finns många vattensalamandrar. På hösten vandrar många laxöringar i bäcken för lek. I närheten av utloppet i Öresund växer ett stort bestånd av Ramslök och  Vitskråp.
Föreningen Säbybäckens vänner övervakar bäckens egenart. Landskrona kommun avser att skydda Säbybäcken som parkmark.
Vitskråp