Arbetsgrupper miljö & klimat

Vill du också vara med och göra skillnad?

Vi välkomnar alla som vill engagera sig för miljön och klimatet i Landskrona till våra arbetsgrupper. Du kan när som helst gå med i en grupp. Du kan mejla direkt till kontaktpersonerna för grupperna, eller du är osäker på vilken grupp du vill vara med i, hör av dig till Therese Ek.

Våra arbetsgrupper är:

Syftet med våra grupper

Vi vill bidra till omställningen till ett fossilfritt, klimatsmart och miljövänligare Landskrona.

Vi vill visa möjligheter med omställningen och föreslå lösningar på hur det kan gå till. Vi vill också bidra till att öka kunskap om hållbarhetsfrågor i Landskrona. Detta för att i sin tur stärka engagemanget hos andra att agera för klimatet och miljön – oavsett om det är i det egna hemmet, på arbetet eller i politiken.

Vårt arbete bygger alltid på kunskap och fakta och vi strävar efter samverkan, möten och dialog. med organisationer, företag, kommunen och privatpersoner.

Det vi bland annat jobbat med i grupperna är:

  • solenergi
  • föreläsningar för allmänheten i samarbete med Landskrona bibliotek
  • nyhetsbrev
  • ängsprojekt
  • och mycket mer