Litteratur

Beställ böcker om Landskrona natur

Floran i Landskrona kommun utgiven 1996 av John Kraft är en mycket trevlig läsning för den botaniskt intresserade, men även för den mer allmänt naturintresserade. Boken beskriver på ett utmärkt sätt, förutom floran i kommunen, även naturförhållanden samt kultur- och vegetationshistoria. Med sina beskrivningar av floran på olika platser i kommunen fungerar den naturligtvis också som en oundgänglig guide till naturen i Landskrona. Boken är på 200 sidor.
Pris för medlemmar: 100 kr + porto, icke medlemmar 150 kr+porto

Skånes natur. Skånes Naturvårdsförbunds Årsskrift 1978. 144 sidor. De flesta artiklarna berättar om naturen i Landskronatrakten: Peder Weibull skriver om fåglarna vid Saxåns mynning, Sven Persson berättar om skalbaggar i vår närhet. John Kraft presenterar en inventering av Gråens flora för att nämna några av artiklarna.
Pris för medlemmar: 20 kr + porto.

Landskrona. Träd & parker. Utgiven 2009 av parkavdelningen vid Tekniska kontoret i Landskrona Kommun i samarbete med Landskronatraktens natur. Häfte 32 sidor. 111 arter och sorter är namngivna och inprickade på kartor. Trevlig att ha i fickan vid promenad i parkerna. Glimtar från stadens och parkernas historia och en dikt av Selma Lagerlöf ingår också.
Pris för medlemmar: 20 kr + porto.

Hven – vegetation och flora, Arvid Nilsson, 1963. Några få exemplar kvar.
Pris för medlemmar: 100 kr.

Samtliga böcker kan beställas av Eivor Johansson eivor.landskrona@gmail.com