Styrelsen

Styrelsen

Bengt Rystedt                                            Webmaster
Glumslöv                                                    Tfn 0418-734 05 Mb 070-607 3429

Eivor Johansson                                        Sekreterare
Landskrona                                                Tfn 0418-188 57 Mb 0735 27 28 79

Elisabeth Gunnarsson                              Tfn 0418-708 29
Glumslöv

Karl Jansson                                              Tfn 073 424 57 27
Landskrona

Karl-Johan Langvad                                 Kassör
Landskrona                                                Tfn 0418-281 01

Lars Olsson                                                Tfn 0418-43 51 93
Häljarp

Lennart Halldin                                        Tfn  0701-424150
Landskrona

Peder Weibull                                           Vice ordförande
Landskrona                                                Tfn 0418-127 60

Per Magnuson                                          Ordförande
Vadensjö                                                    Tfn 0418-43 20 15