Styrelsen

Styrelsen

Tim Andersson Ljung                            Tfn 0702 28 85 75
Landskrona

Elisabeth Gunnarsson                              Tfn 0418-708 29
Glumslöv

Karl Jansson                                            Tfn 073 424 57 27
Landskrona

Karl-Johan Langvad                                 Kassör
Landskrona                                                Tfn 0418-281 01

Lennart Halldin                                         Tfn  0701-424150
Landskrona

Peder Weibull                                           Vice ordförande
Landskrona                                                Tfn 0418-127 60

Per Magnuson                                          Ordförande
Vadensjö                                                    Tfn 0418-43 20 15