Biologisk mångfald

Vi har alla ett ansvar för att den biologiska mångfalden bevaras. Det är livsviktigt för vår överlevnad.
I vår förening har vi bildat en grupp ”Biologisk mångfald” som arbetar med frågan i vår kommun.

Vårt första projekt är ett samarbete med Rönneberga härads hembygdsförening att anlägga två mindre ängar.
En första artlista finns under kategorin Biologisk mångfald.

Kontaktperson för gruppen är Carola Jarnung,