Hilleshögs dalar

Hej, här kommer några bilder från vår exkursion idag. En fin utflykt med både blommor och några sjungande fåglar. Det var; Vilda blommans dag. Och visst fick vi njuta av många vilda blommor i ett lagom fint väder.

Här finns väddklint, småborre, stor blåklocka, puktörne, kungsmynta och många fler. Någon klintsnyltrot hittade vi dock ej.

I ett buskage kunde vi höra både svarthätta och kärrsångare. Bland svartfågel hördes även korp. Och både en ormvråk och en glada gled på en lagom vind.

Foton tagna av Kajsa Magnuson

Grönfläckiga paddan

Hej alla, här kommer några bilder från vår exkursion till Lundåkrahamnen. Eller snarare dammarna som ligger härute i Lundåkra.

På förmiddagen var Natursnokarna här för att kika på grodor. En välbesökt förmiddag med entusiastiska barn med vuxna.

På eftermiddagen mötte närmare 40 personer upp med sol och blå himmel.. Allt för att få senaste nytt när det gäller projektet med de grönfläckiga paddorna. Och kanske få en lite skymt av dem. Förväntningarna var stora. Landskronas miljöstrateg och tillika ekolog berättade om dessa sällsynta paddor och guidade oss runt dammarna, vattenhålen som ska ge dessa groddjur möjlighet att föröka sig.

Vi fick dock inte se någon vuxen padda, (tre intorkade), men desto mer paddyngel. Hela populationen har ökat och nu är de mer än 60 st.

Hela området är utfyllnad som skett under 60-talet. Massorna är tagna från hamnen när det muddrats och som nu blivit land och utgör ett fint naturområde.

Nästa träff är den 16 juni ute i Hilleshögs dalar – vi ses.

Säbyholmsskogen Snokar fm och vuxna em

  Sporgeneration av jättefräken, en av de sällsynta växter som finns här.

I lördags hade vi en heldag i Säbyholmsskogen – den är så fin.  Först ut var Natursnokarna som verkligen fick snoka runt i den spännande skogen. Naturbingo, sakletning och fika förståss. Lite fler än 20 barn deltog.

På eftermiddagen avlöste ett gäng vuxna för guidning. Vi var inte riktigt lika många som barnen som fick en fin eftermiddag i grönskan. Nu blommade vitsipporna för fullt tillsammans med många andra fina vårblommor. Träden är på gång att slå ut och alla var imponerade av denna oas som är okänd för många Landskronabor.

Här nedan kommer dråpslaget mot Säbyholsskogen – utbyggnadsplaner med väg som går rakt igenom ett av de finare partierna av skogen. Detaljplanen behandlas nu i byggnadsnämnden. Vi har protesterat vid samrådet. Nästa steg är en granskning av planen.

klicka på skissen för att se den större.

 

Fågelträff Saxåns mynning

Bilden; Vy från fågeltornet över Koön i mynningen (taget vid annat tillfälle),

Igår kväll var det fågelträff vid fågeltornet vid Saxåns mynning. Med god utsikt över ån som möter Öresund var det många av vårens nyanlända som vi spanade in.

Här följer en artlista över några av de fåglar som noterades;

Gravand 30, Strandskata 28, Skärfläcka 26, Storspov 2, Myrspov 34, Rödbena 2, Gråhäger 3, Brun kärrhök 1, Havsörn 1, Tornfalk 1, Sädesärla 5 och Sävsparv 1.

Barnens skog avverkas

Häromdagen kom det upp skyltar ute vid Guldängen – Barnens skog. Motorsågarna drar snart igång! Vi i Naturskyddsföreningen Landskrona har protesterat från början. Vi var i processen redan under pandemin och förde fram våra synpunkter vid samrådet och senare vid granskningen av den detaljplan som kommer medföra att det skövlas 30-åriga skog som skolbarn planterat. När vi inte fick gehör från Landskrona kommun överklagade vi detaljplanen till Mark och Miljödomstolen.

Nu är det kanske bara civilt motstånd som är kvar! Så här skulle skylten ute vi Stenorsvägen kunna sett ut. Då förmedlar den vad som verkligen sker här ute vid Koppargården och Kopparhögarna (koloniområdet).

 

 

Årsmöte/kretsstämma 2024 och Landskrona och klimatet

Hej alla medlemmar och blivande

Välkomna till årsmötet/kretsstämma 2024, den 5 mars kl 18.00 på vårt Stadsbibliotek. Här lägger vi ut alla dokument som hör till årsmötet.

Dagordning,   verksamhetsberättelse,    stadgeändring.

Efter kretsstämman: Landskrona och klimatet – kuststadens utmaningar i ett förändrat klimat och satsningar för att minska stadens klimatavtryck. Föreläsare är Mattias Alfredsson, klimatstrateg på stadsbyggnadsförvalt- ningen samt Laurent Serrure, miljöstrateg på miljöförvaltningen.

 

Vårens program

Hej alla kära medlemmar och andra intresserade.

Här till höger finns en länk till vårt vårprogram för 2024.  Mycket välkomna – vi ses hälsar vi i styrelsen.

Nu riskerar barnens skog (Guldängen) att avverkas

Vi i Naturskyddsföreningen Landskrona överklagade detaljplanen över Guldängen, det som är Barnens skog. Det har varit en lång process med Samråd, Granskning som sedan ledde till Överklagan. Domen kom i slutet av oktober 2023. Vi har lagt alla dokument som länkar i slutet på den här posten.

Boverket har nyligen publicerat en guide angående ekosystemtjänster för att hjälpa kommuner med t.ex. grönplanering. Landskrona stad planterar många nya träd (jättebra såklart!) och erbjuder även sina invånare bidra med gåvoträd – till en kostnad av 3.000 kronor per träd med namnplakett. Staden har även som målsättning att ersätta varje avverkat träd med tre nya – också bra! Vi i föreningen önskar dock att de träd som är friska och dessutom har ett par tre decennier på nacken får växa vidare, de gör ju sin ekosystemtjänst nu.

Barnens skog nu fritt fram att avverka

I slutet av oktober fick vi besked av Mark- och Miljödomstolen att vår överklagan av Landskrona stads detaljplan av Barnens skog (Guldängen) inte fick gehör, det vill säga staden har nu rätt att omvandla den trettioåriga skogen till bostadsområde. Om skogen skövlas, så undrar vi hur och var kommunen ska kunna ersätta alla dess respektive träd med tre nya? Dessutom – vad sänder det för signaler att de insatser som barn i Landskrona gjorde för miljön och naturen för 30 år sedan, helt plötsligt inte har tillräckligt värde för att få finnas kvar och förvaltas? Missförstå oss inte, vi tycker att utveckling är bra, men inte på ständig bekostnad av naturen och stadens gröna värden som också är så viktiga för människors hälsa och välbefinnande, men också för andra arter som behöver plats att leva på.

Och byggandet på vår värdefulla åkermark fortsätter

Samtidigt fick dessutom en lantbrukare, som överklagat Pågens industribyggnad på vår allra bästa jord, inte heller medhåll av Mark- och Miljödomstolen. Vi tycker naturligtvis det är skandal att inte lagstiftare har kommit ikapp verkligheten och att kommuner bokstavligen tillåts såga av den gren vi alla sitter på. Den åkermark som nu bebyggs är svår, om inte omöjlig, att återställa när behovet uppstår. Och med allt större utmaningar för framtida livsmedelsproduktion så kommer de skånska, näringsrika och fina jordbruksmarkerna vara viktiga för matförsörjningen. Detta tar man inte hänsyn till i tillräckligt stor utsträckning, utan fokus är istället kortsiktighet där det visserligen uppstår arbetstillfällen – men till vilket pris? Till exempel kom en rapport för bara någon vecka sedan som konstaterar att det omfattande byggandet på åkermark är ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning. Den rapporten kan ni läsa här: Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?

Länkar till dokumenten om Barnens skog

Här kan du ta del av alla dokument i ärendet om Barnens skog.

Barnen skog, en solig dag i januari 2022

Fågelvandring vid Häljarps våtmark

En fin kväll i början av oktober bjöd på bland annat tre olika hackspettsarter. Många andra arter hördes men var inte så benägna att visa sig. foto Lisa Lundh

Tack Lisa och Peder för höstens trevliga fågelträffar.

 

Kulturnatt på fredag 13/10

Se kommunens program – och kom gärna till biblioteket där vi kommer att finnas mellan 18 – 20. Sarah Sheppard finns på plats och Natursnokarna. Ta med barn och barnbarn