Exercisfältet

Ekarna på Exercisfältet är runt 60 år och har utvecklats i frihet utan konkurrens om sol och utrymme. Kronorna är breda och mäktiga med horisontella grenar som går ända ner till marken. De skärmar av från omvärlden och ger en känsla av skog.

De mera öppna och torra partierna har kvar sin karaktär av torräng med en rik flora av lågvuxna blommor och gräs: trift, liten blåklocka, gulmåra, blåmonkar, mandelblom och ljung som vill breda ut sig i rosa mattor. I den norra delen har sedan länge vuxit ett bestånd av vresrosor där vissa doftar kanel. Här trivs också ett stort antal fjärilar såsom guldvinge, blåvinge, vitfjärilar m.fl.

I fuktstråket nedanför strandvallen har starren brett ut. Här hittar man också den ljust rosa bräsman, gåsört med silvriga blad och gula blommor. Ängssyra och smörblommor sprider sig i färggranna mattor. Hagtornsbuskarna lyser som stora vita klot på försommaren när de står i blom.

För den som vill fördjupa sig i Exercisfältets växter och historia rekommenderas Arvid Nilssons ”Exercisfältet – den sista resten av Landskrona stads norra fälad” från 1961. Miljöförvaltningen har också gjort en inventering av de olika biotoperna i samband med att området blev lokalt naturskyddsområde.  Men Exan är också en plats för avkoppling, där man kan ströva omkring och bara njuta – ett stycke orörd natur i staden.