Naturreservat i Landskrona

Naturreservat inom Landskrona kommun inrättade av Länsstyrelsen

1.  Vens backafall
2.  Hilleshögs dalars naturreservat
3.  Glumslövs naturvårdsområde
4.  Gråens natureservat
5.  Naturreservatet Osen vid Saxån mynning

Kommunala naturreservat
1.  Exercisfältet
2.  Kvärlövs naturområde

Länsstyrelsen arbetar med att avsätta en stor del av Lundåkrabukten som naturreservat inkluderande det nuvarande reservatet Saxåns mynning och planen är att det nya reservatet även skall omfatta Flygeltofta ängar söder om Saxån. Ett reservatsförslag daterat den 8.7.2009 finns framtaget av Länsstyrelsen men reservatsbildningen har ännu inte blivit klar.

Flera naturområden i kommunen föreslås omfattas av områdesbestämmelser för naturreservat.
• Rönneberga backar
• Sandstensformationen sydväst om Ottarp med omgivande landskap
• Saxtorpsskogen
• Saxåns och Braåns dalgångar
• Höjdparti nordost om Glumslöv
• Landskapet söder om Hildesborg
• Djuphålorna vid Ven

Säbybäcken finns också med i förteckningen men föreslås skyddas som parkmark.

Källa: Miljöförvaltningen, Landskrona stads hemsida.

Se även:

http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe–haelsa/Natur.aspx