Kvärlövs naturområde

Kvärlövs naturreservat

Kvärlövs naturområde är sedan 2003 ett kommunalt naturreservat. Det sträcker sig från Saxtorps by österut mot Kvärlöv. Det går bra att promenera
längs Kvärlövsbäcken längs en 2,5 km lång stig med förberedda rastplatser. Området kan nås via en tunnel under Västkustbanan i norr och via Södra Kvärlövsvägen i söder. Det går också bra att promenera från Dösjebro station. Gå längs den gamla banvallen, som numera är en gång- och cykelväg, norrut mot Kvärlöv.