Insändare till HD: Vill att Karlslundsskogen lever vidare som skog

Naturskyddsföreningen Landskrona har följt diskussionen om Karlslundsskogen/parken. Föreningen tycker det är bra att det finns ett intresse av att lyfta fram och värna om parkens kvalitéer och ser gärna att den blir ett naturreservat och får ett biotopskydd.

Karlslundsskogen planterades i utkanten av Landskrona för mer än hundra år sedan. Träden som är kvar idag är imponerande och utgör en unik del av vår stad som dessutom gynnar den biologiska mångfalden, där äldre träd idag är en bristvara.

Föreningen är positiv till en utveckling av Karslundsskogen under förutsättning att det inte stör, utan snarare gynnar, den biologiska mångfald som finns här och ser inget hinder i att grönytan i norra delen av parken tas i anspråk för mindre konserter. Likt andra konserter utomhus kan säkert även här scen av pop up-modell fungera.

Lekplatsen smälter väldigt bra in i miljön. Djurparken kan säkert utvecklas och fylla en pedagogisk uppgift. För att göra parken besöksvänlig när mörkret fallit finns redan idag god belysning. Möjligtvis finns ett intresse av att lysa upp en motionsslinga. I Naturvårdsverkets anvisningar finns ”Äldre naturskogsartade skogar” med som objekt kommuner kan ge biotopskydd. Naturskyddsföreningen vill att Karlslundsskogen lever vidare som skog och ser därför gärna att den får ett biotopskydd.

När skogen utvecklas så hoppas vi att detta görs på ett sätt som gynnar stadens biologiska mångfald och landskronabornas tillgång till denna naturpärla, snarare än att göra det till en upplevelsepark som stör de djur och den natur som finns. Naturskyddsföreningen ser fram emot en fortsatt positiv diskussion.

Per Magnuson, ordförande i Naturskyddsförening Landskrona

Kommentera

One thought on “Insändare till HD: Vill att Karlslundsskogen lever vidare som skog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.