Klimatkväll

Hur stoppar vi klimatförändringarna på ett smart och rättvist sätt? Markku Rummukainen, professor i klimatologi, berätta om klimatfrågan och kopplingarna mellan klimatförändringar och klimatarbetet å ena sidan och hållbar utveckling å den andra. Markko Rummukainen är verksam vid Lunds universitet, har forskat om klimatförändringar i mer än 20 år, inte minst med klimatmodeller. Det har […]

Läs mer