Äppelutställning

Hej alla I söndags var det dags för vår aktivitet – äpplen, ett uppskattat evenemang med många besökare som fick se många sorter, 30 stycken. En god mångfald. Några ex av Landskronaäpplet fanns också på plats – och en av våra besökare hade ett eget Landskronaäpple med sig, ett riktigt fint exemplar. De flesta sorterna, […]

Läs mer

Håvning

Det var en regntung eftermiddag som vi begav oss ut längs de små bäckarna vid Lill-Olas för att håva efter småkryp och annat spännande i det grunda vattnet. Vi fick upp fyra små ålyngel, en liten öring, fjädermyggslarver, och en hel rad bäcksländor av olika slag. Det blev en givande eftermiddag för vi som trotsade […]

Läs mer

Åvandringarna

Under två veckors tid fanns möjligheten att följa med på åvandring längs Saxån, Braån. Det var många som tog den. Ulrik Alm guidade oss utefter åarna med sin stora kunskap som fältbiolog och med god kunskap när det gäller fåglar. Olle Nordell, vår kommunekolog, berättade om alla de åtgärder som gjorts för att förbättra kvalitén […]

Läs mer