Fågelturer till Saxåns mynning

Två torsdagar vid Saxåns mynning, den 7 och 21 oktober, två fina kvällar. Vid åmynningen och på strandängarna här samlas gässen för att övernatta. Vi har sett både grågäss och vitkindade. Kanadagåsen har minskat i antal men några fick vi se. Tofsvipor kom i flockar och visade prov på sin fantastiska flygförmåga. Den 7:e var […]

Läs mer