Närnatur i Landskrona

Välkomna den 29 april. Tidig morgon vandrar vi från nordöstra delen av Exan ner till Granet och vidare genom kolonierna. När vi når Stadsparken vänder vi och går tillbaka via kusten. Våren lär ha kommit en bit på väg och vi kan säkert notera många nykomna vårfåglar. Vi ses, samling vid den nordöstra delen av […]

Läs mer

Våra fåglar

Den 4 april berättade Peder Weibull om vilka fåglar man med stor sannolikhet kan tänkas få syn på i vår kommun. En genomgång av både utseende och läten/sång. För nybörjare kan uppgiften att artbestämma fåglar vara en utmaning och då kan nätet vara en bra hjälp, vilket vi fick en god insikt i denna kväll. […]

Läs mer