Arbetsgrupper miljö & klimat

Landskrona klimatgrupp startades i december 2018. Under hösten 2020 utvecklar vi vår satsning och välkomnar alla som vill engagera sig för miljön och klimatet lokalt i Landskrona till olika arbetsgrupper.

Vill du också vara med och göra skillnad?

Du är välkommen att när som helst ansluta dig till oss. Du kan antingen mejla direkt till kontaktpersonerna för grupperna. Om du är osäker på vilken grupp du vill vara med i, hör av dig till Therese Ek.

Våra arbetsgrupper är:

Syftet med våra grupper

Vi vill bidra till omställningen till ett fossilfritt, klimatsmart och miljövänligare Landskrona.

Vi vill visa möjligheter med omställningen och föreslå lösningar på hur det kan gå till. Vi vill också bidra till att öka kunskap om hållbarhetsfrågor i Landskrona. Detta för att i sin tur stärka engagemanget hos andra att agera för klimatet och miljön – oavsett om det är i det egna hemmet, på arbetet eller i politiken.

Vårt arbete bygger alltid på kunskap och fakta och vi strävar efter samverkan, möten och dialog. med organisationer, företag, kommunen och privatpersoner.

Det vi bland annat jobbat med i grupperna är:

  • solenergigrupp
  • deltagande på Trädgårdsgillet kring klimatsmart trädgård och insatser för insekter (läs mer)
  • föreläsningar under höst/vinter 2019 – 2020 på Landskrona stadsbibliotek kring klimat och hållbarhet (se bl.a).
  • deltagande på kulturnatten på tema tågsemester
  • Matevent med ICA (läs mer)
  • med mera