Klimat

Landskrona klimatgrupp startades i december 2018. Vi välkomnar alla som vill engagera sig för klimatet med fokus på det vi kan göra lokalt, här i Landskrona.

Syftet med gruppen är att bidra till omställningen till ett fossilfritt och klimatsmart Landskrona.

Vi vill visa möjligheter med omställningen och föreslå lösningar på hur det kan gå till. Vi vill också bidra till att öka kunskap om klimatfrågan i Landskrona. Detta för att i sin tur stärka engagemanget hos andra att agera för klimatet – oavsett om det är i det egna hemmet, på arbetet eller i politiken.

Vårt arbete bygger alltid på kunskap och fakta och vi strävar efter samverkan, möten och dialog. med organisationer, företag, kommunen och privatpersoner.

Det vi bland annat fokuserat på hittills är:

  • solenergigrupp
  • deltagande på Trädgårdsgillet 9 – 10 augusti kring klimatsmart trädgård och insatser för insekter
  • föreläsningar i höst på Landskrona stadsbibliotek kring klimat och hållbarhet. Bland annat den 29 oktober och 26 november. Håll utkik i bibliotekets program.
  • deltagande på kulturnatten på tema tågsemester
  • med mera

Vill du också vara med och göra skillnad för klimatet?
Du är välkommen att när som helst ansluta dig till vår grupp. Hör gärna av dig till landskrona.klimatgrupp@gmail.com vid intresse!