Höstprogram 2017

Söndagen den 10/9, Fågel vid Salviken
Vi åker ut till kusten söder om Landskrona för att titta på höstfloran
på strandängar, spana efter flyttande fågel och se flockarna av gäss.
Samling, Kasernplan kl. 9.00. Hemkomst vid 14-tiden
Information Per, 43 20 15

Söndagen den 17/9, Falsterbo
Vi åker ner till sydligaste Skåne för att spana in sträcket över
Skanörs ljung och se vadarna kring Falsterbos sydspets. Peder
Weibull guidar oss.

Samling, kl 9.00 på Kasernplan. Heldagsexkursion.
Information Peder, 127 60

Söndagen den 8/10, Svampexkursion
Vi hoppas på en gynnsam höst för svamp. Vi bestämmer mål för
utflykten när vi ses för avfärd. Per Magnuson guidar i svampskogen.
Samling, kl 9.00 på Kasernplan
Information Per, 43 20 15

Onsdagen den 18/10, Sol och vind
Villa vind är ett företag i Vadensjö som är experter på solenergi
och vertikal vindkraft. Vi får allt förklarat för oss av Bo-Henrik
Karlsson
som driver företaget.
Samling på Kasernplan, kl 18.45 eller
19.00 i Vadensjö vid kyrkan.
Information Per, 43 20 15

Söndagen den 29/10, Lill-Olas och Wallabäcken
Vi vandrar längs Wallabäcken med Lennart Halldin. Vi
tar oss en bra bit uppströms och naturnjuter. Samtidigt tar
vi upp idéerna när det gäller “Gröna stråk” i vår kommun.
Samling vid Lill-Olas norra del kl 10.00
Information Lennart, 0701 42 41 50

Torsdagen den 16/11, Bioenergi och hållbarhet
Vi får en föreläsning av Ruzena Svedelius och efterföljande
diskussion. Det handlar om sambandet mellan hållbara
städer och energismarta odlingar. Frågeställningen “Vem
bär ansvaret för rent vatten, ren luft och hälsosam mat” tas
upp i föredraget.
Se gärna “Sista skörden” på SVT Play inför föredraget
(sista chansen är den 20/10)
Landskrona stadsbibliotek kl 18.30
Information Per, 43 20 15